Proces Waarborgbericht

 Geldig vanaf

21 mei 2022 - HDN 22

 Ketenafspraak

Bij het opstellen van de procesflow voor het aanvragen van een bankgarantie is met de volgende uitgangspunten rekening gehouden:

  • Het vertrekpunt is een intermediair die een Waarborg bericht (IA) verzendt.

  • In het vervolgproces neemt de garantiestellende partij zoveel mogelijk de rol in die de geldverstrekker inneemt in het hypothekenproces (verzenden van SX, DA, OX en ontvangen van DX);

  • Er wordt een flow aan statusberichten gedefinieerd die exclusief is voor dit proces maar wel in grote lijnen dezelfde statussen kent als het hypothekenproces;

  • Voor het documenten-uitwisselingsproces wordt aangesloten op het bestaande proces met de geldende ketenafspraken en ook zoveel mogelijk op de reeds bestaande documentcodes (zowel in DA/DX als OX).

Het proces is opgeknipt in twee delen: aanvraag & opdrachtbevestiging en beoordeling & afronding. Beide processen zijn aan elkaar gelinkt en elke aangesloten partij is ook verplicht om beide te ondersteunen. Hiernaast zijn een aantal procesfwijkingen in de unhappy flow gedefinieerd.

 

 

Aanleiding & achtergrond

-

Versiebeheer

Versie

Datum

Naam

Omschrijving

Versie

Datum

Naam

Omschrijving

1.0

21 mei 2022