Procesflow InformatieAanvraag bericht

 Geldig vanaf

HDN 22 - 21 mei 2022

 

Bij het opstellen van de procesflow voor het aanvragen van een InformatieAanvraag bericht is met de volgende uitgangspunten rekening gehouden:

  • Het vertrekpunt is een intermediair die een InformatieAanvraag bericht (IA) verzendt.

  • In het proces is uitgegaan van een ‘Happy flow’ scenario;

  • Poortwachter is op dit proces van toepassing;

  • Statusberichten die exclusief zijn voor dit proces;

  • Voor het documenten-uitwisselingsproces wordt aangesloten op het bestaande proces met de geldende ketenafspraken en ook zoveel mogelijk op de reeds bestaande documentcodes (zowel in DA/DX als OX).

Het proces is voor elke betrokken partij verplicht om dit volledig te ondersteunen.

Procesflow

 

Statusberichten Happy flow

Betekenis: Aanvraag is succesvol afgeleverd bij de aanbieder of de partij die werkzaamheden namens de aanbieder uitvoert. De aanvraag is technisch in orde om verwerkt te worden. Wanneer de verzender deze melding heeft ontvangen, is de aanvraag bij de aanbieder bezorgt en valt daarmee onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder.

Ketenafspraak: Iedere partij in de keten moet een ontvangstbevestiging versturen aan de verzender.

Status: Verplicht

Moment: binnen 15 minuten na ontvangst aanvraag in systeem.

Frequentie: Eenmaal

Betekenis: Aanvraag is verwerkt door de aanbieder.

Ketenafspraak: Deze melding wordt afgegeven nadat het bericht inhoudelijke en administratief akkoord is en verstuurd is. Met deze melding wordt kenbaar dat de informatie gedeeld gaat worden.

Status: Verplicht

Moment: binnen 15 minuten na constatering.

Frequentie: Eenmaal

Betekenis: De aanvraag kan niet worden geregistreerd in het systeem van de ontvanger. Dit komt door een functioneel probleem met de inhoud van de aanvraag zelf.

Ketenafspraak: Uitgangspunt is dat de verstuurder altijd antwoord moet krijgen, ook wanneer een aanvraag niet verwerkt kan worden.
Aanvullende afspraken:

  • in tekstregels: De aanvraag kan om de volgende reden(en) niet verwerkt worden:

  • in tekstregels instructie meegeven aan intermediair.

Status: Verplicht

Moment: binnen 15 minuten na ontvangst aanvraag in systeem.

Frequentie: Eenmaal

Betekenis: De aanvraag heeft een negatieve beoordeling gekregen op basis van de inhoud.

Ketenafspraak: Deze melding wordt verstuurd wanneer een aanvraag definitief wordt afgewezen.

Status: Verplicht

Moment: binnen 15 minuten na constatering.

Frequentie: Eenmaal

Betekenis: De aanvraag kan niet worden geregistreerd in het systeem van de ontvanger. Dit komt door een technisch probleem, dat niets te maken heeft met de inhoud van de aanvraag zelf.

Ketenafspraak: Uitgangspunt is dat de verstuurder altijd antwoord moet krijgen, ook wanneer een aanvraag technisch niet verwerkt kan worden.
Aanvullende afspraken:

  • in tekstregels: De aanvraag kan om de volgende reden(en) niet verwerkt worden:

  • in tekstregels instructie meegeven aan intermediair.

Status: Verplicht

Moment: binnen 15 minuten na ontvangst aanvraag in systeem.

Frequentie: Eenmaal

Versiebeheer

Versie

Datum

Naam

Omschrijving

Versie

Datum

Naam

Omschrijving

1.0

21-08-2023

Pascal Britton

Nieuwe versie met aanpassingen in het schema en in de statusberichten.

0.9

14-06-2023

Maarten Kranenburg

Eerste versie na goedkeuring project