Procesbeschrijvingen

Binnen de HDN Standaard is ondersteunen wij verschillende processen. Deze processen dragen bij aan standaardisatie binnen de keten.

Uitgangspunten voor deze processen zijn:

  • Elk proces kent zijn eigen startpunt (OfferteAanvraag, KredietAanvraag, LevenAanvraag, WaarborgBericht, MutatieAanvraag)

  • Elk proces kent een eigen set aan ketenafspraken in aansluiting op de procesberichten (DocumentAanvraag, DocumentBericht, OfferteBericht en StatusBericht). Deze afspraken zijn met name gericht op de volgordelijkheid, moment, frequentie, inhoud en betekenis van de berichten.

  • Voor elk proces is een gedefinieerd happy flow scenario beschreven wat moet worden ondersteund, met aanvullend een aantal verplichte uitzonderingen.

  • Wanneer een aanbieder of gebruiker één van de processen wil faciliteren, moet aan de voorwaarden worden voldaan. Dit controleren wij tijdens de certificering.