Certificering

Het doel van certificeren is het bieden van garanties voor de hele keten voor een betrouwbare en efficiënte communicatie. Dit doen we in de Standaard door het maken van ketenafspraken. Bij de certificering wordt gecontroleerd of aan de ketenafspraken wordt voldaan. Ook gaan we in gesprek met alle gebruikers om te toetsen of iedereen de afspraken op dezelfde wijze interpreteert, zodat we hierop mogelijke verbeteringen kunnen aanbrengen bij de Standaard.