Minor HDN Standaard 24.0

HDN versie

24.0.6.0 (definitieve versie is 23 mei bekend)

Release datum

Jun 27, 2024

Geraakte domeinen

Hypotheken en Actief klantbeheer

Geraakte berichten

OFFERTEAANVRAAG (AX)/ BEHEERVERZOEK (MX)

Releasecontent

Dit betreft een extra release die in samenspraak met de werkgroepen tot stand is gekomen. In tegenstelling tot een major release bevat deze extra release voor aanbieders geen verplichting om een nieuw schema aan te leveren.

#

Bericht(en)

Naam

#

Bericht(en)

Naam

STAN-788

Voorstel akkoord

OFFERTEAANVRAAG (AX) BEHEERBERICHT (MX)

Aflosvrij regelgeving ECB

STAN-954

Voorstel akkoord

OFFERTEAANVRAAG (AX) BEHEERBERICHT (MX)

Rentepercentage kunnen opgeven bij een overige lening t.b.v. studielening

* Status geeft de status aan van de wijziging weer.

Planning

De planning is vastgesteld in overeenstemming met de werkgroepen.

Fase

Resultaat

Van

Tot

Fase

Resultaat

Van

Tot

Consultatieperiode

Definitieve scope

Apr 19, 2024

May 3, 2024

Consultatieperiode

Definitieve releasenotes

May 3, 2024

May 10, 2024

Opbouwen schema’s

Basisberichtschema’s worden door HDN opgebouwd en gepubliceerd

May 16, 2024

May 23, 2024

Opbouwen schema’s

Organisatieschema’s worden ter review aangeboden

May 23, 2024

May 30, 2024

Review door HDN

Organisatieschema’s worden gepubliceerd en naar de testomgeving gedistribueerd

May 30, 2024

Jun 13, 2024

Testperiode

Schema’s worden gedistribueerd naar productie

Jun 13, 2024

Jun 27, 2024

Freez periode

Jun 27, 2024 kunnen alleen berichtschema’s worden gepubliceerd in relatie tot wijzigingen in deze release.

Jun 27, 2024

Jun 27, 2024

Go-live

Afronding release

00:30 Jun 27, 2024

 

Scope van de release

 

Domein Hypotheken

#

Bericht(en)

Naam

Beschrijving

#

Bericht(en)

Naam

Beschrijving

STAN-788

OFFERTEAANVRAAG (AX)

Aflosvrij regelgeving ECB

Aanleiding: Vanuit de Europese toezichthouder zijn diverse banken aangeschreven om de registratie van de terugbetaal strategie bij een aflossingsvrij leningdeel vast te leggen.

We gaan er vanuit dat bij de banken wie dit aangaat voldoende kennis en informatie aanwezig is en hier beperken we alleen tot het noodzakelijke voor dit wijzigingsverzoek.

Doel: Het voorstel raakt de volgende: HDN standaard Principes:

 • Principe van doelbinding: binnen de HDN Standaard wordt alleen data verzonden die partijen wensen te ontvangen voor het uitvoeren van hun processen. De partijen bepalen zelf voor welk(e) doeleinde(n) zij data verwerken.

 • Principe van eenduidigheid: de data binnen de HDN Standaard moet een eenduidige betekenis hebben. We streven naar definities die maar voor één uitleg vatbaar zijn en ook door alle partijen op dezelfde wijze worden geïnterpreteerd.

Aanpassing:

Binnnen de entiteit //Lening/Leningdeel, wordt het veld WijzeVanTerugbetaling toegevoegd. Dit betreft een organisatiespecifiek veld en dit houdt in dat wanneer een organisatie hier gebruik van wenst te maken, dat hij deze zelf kan toevoegen.

Hierbinnen wordt een waardelijst WijzeVanTerugbetalingType beschikbaar gesteld met daarin de waardes:

 • 01 Volledig aflossen uit eigen middelen

 • 02 Volledig en/of gedeeltelijk aflossen uit vrijwillige verkoop onderpand

 • 03 Het volledige en/of gedeeltelijk bedrag blijven lenen of opnieuw lenen

Aanvullend wordt er een ketenafspraak geïntroduceerd: KET-036 Gebruik WijzeVanTerugbetaling. Deze zegt wat over de minimale conditionele verplichting.

STAN-954

OFFERTEAANVRAAG (AX)

Rentepercentage kunnen opgeven bij een overige lening tbv studielening

Aanleiding: In 2024 is de Trhk aangepast omtrent de de berekening van de lasten van de studielening. Om de lasten op de juiste manier te kunnen berekenen is het voor verschillende geldverstrekkers wenselijk om het Rentepercentage op de studielening te ontvangen.

Doel: Het voorstel raakt de volgende: HDN standaard Principes:

 • Principe van doelbinding: binnen de HDN Standaard wordt alleen data verzonden die partijen wensen te ontvangen voor het uitvoeren van hun processen. De partijen bepalen zelf voor welk(e) doeleinde(n) zij data verwerken.

 • Principe van procesoptimalisatie: Door het toevoegen van het rentepercentage, kan de geldverstrekker in een vroegtijdig stadium de juist last van de studielening berekenen.

Aanpassing:

Binnen de entiteit //Hypotheekgever/OverigeLening, wordt het veld RentePct toegevoegd. Dit betreft een organisatiespeficiek veld en dit houdt in dat wanneer een organisatie hier gebruik van wenst te maken, dat hij deze zelf kan toevoegen.

Domein Actief Beheer

#

Bericht(en)

Naam

Beschrijving

#

Bericht(en)

Naam

Beschrijving

STAN-788

BEHEERBERICHT (MX)

Aflosvrij regelgeving ECB

Aanleiding: Vanuit de Europese toezichthouder zijn diverse banken aangeschreven om de registratie van de terugbetaal strategie bij een aflossingsvrij leningdeel vast te leggen.

We gaan er vanuit dat bij de banken wie dit aangaat voldoende kennis en informatie aanwezig is en hier beperken we alleen tot het noodzakelijke voor dit wijzigingsverzoek.

Doel: Het voorstel raakt de volgende: HDN standaard Principes:

 • Principe van doelbinding: binnen de HDN Standaard wordt alleen data verzonden die partijen wensen te ontvangen voor het uitvoeren van hun processen. De partijen bepalen zelf voor welk(e) doeleinde(n) zij data verwerken.

 • Principe van eenduidigheid: de data binnen de HDN Standaard moet een eenduidige betekenis hebben. We streven naar definities die maar voor één uitleg vatbaar zijn en ook door alle partijen op dezelfde wijze worden geïnterpreteerd.

Aanpassing:

Binnnen de entiteit //Lening/Leningdeel, wordt het veld WijzeVanTerugbetaling toegevoegd. Dit betreft een generiek veld optioneel veld.

Hierbinnen wordt een waardelijst WijzeVanTerugbetalingType beschikbaar gesteld met daarin de waardes:

 • 01 Volledig aflossen uit eigen middelen

 • 02 Volledig en/of gedeeltelijk aflossen uit vrijwillige verkoop onderpand

 • 03 Het volledige en/of gedeeltelijk bedrag blijven lenen of opnieuw lenen

STAN-954

BEHEERBERICHT (MX)

Rentepercentage kunnen opgeven bij een overige lening tbv studielening

Aanleiding: In 2024 is de Trhk aangepast omtrent de de berekening van de lasten van de studielening. Om de lasten op de juiste manier te kunnen berekenen is het voor verschillende geldverstrekkers wenselijk om het Rentepercentage op de studielening te ontvangen.

Doel: Het voorstel raakt de volgende: HDN standaard Principes:

 • Principe van doelbinding: binnen de HDN Standaard wordt alleen data verzonden die partijen wensen te ontvangen voor het uitvoeren van hun processen. De partijen bepalen zelf voor welk(e) doeleinde(n) zij data verwerken.

 • Principe van procesoptimalisatie: Door het toevoegen van het rentepercentage, kan de geldverstrekker in een vroegtijdig stadium de juist last van de studielening berekenen.

Aanpassing:

Binnen de entiteit //Hypotheekgever/OverigeLening, wordt het veld RentePct toegevoegd. Dit betreft een generiek optioneel veld.

 

Toelichting Statussen

 

Status

Betekenis

Status

Betekenis

Onderhanden in werkgroep

Houdt in dat de wijziging wel is geprioriteerd door de werkgroep voor de release, maar dat de uitwerking hiervan nog gedaan moet worden.

Ter akkoord bij de werkgroep

Voorstel is uitgewerkt en ter akkoord aangeboden aan de daarvoor verantwoordelijke werkgroep.

Voorstel akkoord

Voorstel is ter akkoord door de daarvoor verantwoordelijke werkgroep aangenomen en zal worden meegenomen in de release.

vervallen

Wijziging was geprioriteerd voor de release, maar vanwege verschillende redeneren kan deze niet worden opgenomen in de release.