Proces Offertebericht (Hypotheek)

 Geldig vanaf

21 mei 2022 - HDN 22

Per HDN24 ( May 25, 2024 ) is een nieuwe verplichte status toegevoegd: SX31 Dossier verzonden naar notaris. In deze ketenafspraak is dit bericht ook opgenomen.

 Ketenafspraak

Bij het opstellen van de procesflow voor het aanvragen van een Hypotheekaanvraag is met de volgende uitgangspunten rekening gehouden:

  • Alle HDN Standaard processen zijn zoveel mogelijk hetzelfde gemodelleerd;

  • In het proces is uitgegaan van een HappyFlow scenario;

  • Er wordt een flow aan statusberichten gedefinieerd die exclusief is voor dit proces maar wel in grote lijnen dezelfde statussen kent als het hypothekenproces;

  • Voor het documenten-uitwisselingsproces wordt aangesloten op het bestaande proces met de geldende ketenafspraken en ook zoveel mogelijk op de reeds bestaande documentcodes (zowel in DA/DX als OX).

Procesflow

Proces OfferteAanvraag (Hypotheek).png

 

Versiebeheer

Versie

Datum

Naam

Omschrijving

Versie

Datum

Naam

Omschrijving

3.0

Feb 16, 2024

Remco Beverdam

Toegevoegd SX31 naar aanleiding van de HDN24 release

2.0

May 13, 2023

Mary-Lou Holla

Aanpassing naar aanleiding HDN23 release

1.0

May 21, 2022